Цю сторінку було автоматично перекладено з румунської українською.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT24

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT24

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Довідково - інформаційний центр

ПЕСТ
20
ХВ
ЧАС ОЧІКУВАННЯ
10
ГОСТІ
У БЕСІДІ
9
ГОСТІ
ОЧІКУВАННІ
0264 308 028 або *8028 Номер доступний з будь-якої національної мережі.
0264 303 003 Пряма лінія для всіх румунів, які перебувають за межами країни, включаючи допомогу англійською мовою.

Корисні документи по відношенню до БТ

Корисна інформація

Єдиний стандарт звітності (CRS ) був прийнятий на рівні Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для застосування автоматичного обміну інформацією у сфері оподаткування, метою якого є кращий збір податків і зборів, а також зменшення транскордонного податкового шахрайства та ухилення¹.

На рівні Європейського Союзу CRS було імплементовано через Директиву 2014/107/ЄС про обов'язковий автоматичний обмін інформацією у сфері оподаткування, яка згодом була транспонована в національне законодавство Законом No 207/2015 про Кодекс фіскального порядку, який набрав чинності 01.01.2016.

З урахуванням положень Фіскального процесуального кодексу, оскільки до них були внесені зміни Постановою Уряду про надзвичайний стан No 102 від 29.06.2022, на внесення змін та доповнень до Закону No 207/2015 щодо Фіскального процесуального кодексу, Banca Transilvania інформує вас про можливість вибору та повідомлення інформації про ваші рахунки, на умовах, передбачених законодавством. Таким чином, як звітна фінансова установа, Banca Transilvania має юридичний обов'язок застосовувати правила податкової звітності та перевірки до платників податків, які проживають у державах, з якими Румунія взяла на себе зобов'язання через правовий інструмент міжнародного права, та покращити міжнародне дотримання податкового законодавства.

При виконанні цих зобов'язань Банк звітуватиме Національному агентству з фіскального адміністрування (A.N.A.F.), компетентному органу Румунії з реалізації всіх прав та виконання всіх зобов'язань щодо обміну інформацією для фіскальних цілей) наступну інформацію щодо кожного звітного рахунку:

 1. У випадку фізичної особи, яка є особою, яка є суб'єктом звітності та яка є власником цього рахунку: ім'я, адреса, юрисдикція(и) проживання, податковий(і) ідентифікаційний(і) номер(и) та дата і місце народження;
 2. У випадку з юридичною особою, яка є власником рахунку, та особою, яка підлягає звітності: найменування, адреса, юрисдикція(и) місця проживання та ідентифікаційні(і) податкові(і) номери;
 3. У випадку суб'єкта господарювання, який є власником рахунку і який після застосування процедур податкового due diligence ідентифікується як такий, що має одну або кілька осіб, що здійснюють контроль, і які є особами, які підлягають звітності: а) найменування, адреса, юрисдикція(и) місця проживання та податковий(і) ідентифікаційний(і) номер(и) суб'єкта господарювання, а також б) найменування, адресу(и) місця проживання та ідентифікаційний(і) податковий(і) номер(и), а також дату й місце народження кожної особи, про яку поширюється звітність;
 4. номер рахунку або його функціональний еквівалент при відсутності номера рахунку;
 5. залишок коштів або сума рахунку, що діяли на кінець відповідного календарного року або на кінець іншого відповідного звітного періоду, або закриття рахунку, на якому рахунок був закритий, протягом відповідного календарного року;
 6. у разі наявності будь-якого вкладного рахунку - загальна валова сума процентів, сплачених або зарахованих на рахунок протягом відповідного календарного року або іншого відповідного звітного періоду;
 7. у випадку будь-якого рахунку, не описаного в пункті 7, загальна валова сума, сплачена або зарахована власнику рахунку щодо цього рахунку протягом відповідного календарного року або іншого відповідного звітного періоду, щодо якого звітна фінансова установа несе відповідальність або зобов'язана його сплатити, включаючи сукупну суму будь-яких відшкодувань, сплачених власнику рахунку протягом відповідного календарного року або іншого відповідного звітного періоду.

Ця інформація буде повідомлена A.N.A.F. у календарному році, наступному за роком, до якого вона відноситься, у валюті, в якій виражений рахунок, згодом підлягає передачі даних, здійсненій A.N.A.F., за межами території Румунії, державам-членам Європейського Союзу або іншим державам, які беруть участь у механізмі автоматичної звітності.

Обробка персональних даних здійснюється компанією Banca Transilvania S.A. на підставі її юридичного зобов'язання та відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) . Детальну інформацію щодо обробки персональних даних, що здійснюється Банком, можна знайти в: BT Політика конфіденційності.

Беручи до уваги процедури звітності та податкової перевірки, що впроваджуються з метою обміну інформацією про фінансові рахунки, як вони були згадані вище, Banca Transilvania пропонує вам ряд додаткової інформації для кращого розуміння вами понять, передбачених конкретним законодавством:

Фінансовий рахунок означає рахунок, яким керує Banca Transilvania, як визначено в O.U.G. nr. 102 від 29.06.2022р.

Рахунок , що підлягає звітності, означає фінансовий рахунок, яким керує Banca Transilvania і який належить одній або кільком особам, що підлягають звітності, або пасивній ENF з однією або кількома особами, які здійснюють контроль, які є особами, які підлягають звітності, за умови, що він був ідентифікований як такий відповідно до процедур податкової перевірки. Після того, як рахунок вважається звітним рахунком, він повинен підтримувати цю функцію до дати, коли він перестає бути звітним рахунком, навіть якщо залишок або вартість рахунку дорівнює нулю або є від'ємним, або немає суми, сплаченої або зарахованої на цей рахунок або по відношенню до цього рахунку.

Якщо обліковий запис ідентифікується як звітний рахунок, залежно від його ситуації на кінець відповідного календарного року або іншого відповідного звітного періоду, інформація, що стосується цього рахунку, повідомляється так, ніби це рахунок, який підлягає звітності протягом календарного року або інших відповідних звітних періодів, протягом яких він був ідентифікований як такий.

Коли звітний рахунок закривається, інформація, що повідомляється на цьому рахунку, повинна охоплювати період, протягом якого він був відкритий.

ENF означає будь-яку організацію, яка не є фінансовою установою.

Пасивна ENF означає що завгодно:

 1. ENF, яка не є активною ENF; або
 2. суб'єкт інвестиційної діяльності, зазначений у листі Б), п. 17 підпункту А О.У.Г. No 102/29.06.2022, (валовий дохід якого надходить переважно від діяльності з інвестування, реінвестування або торгівлі фінансовими активами, якщо суб'єктом господарювання керує інший суб'єкт господарювання, який є депозитарною установою, установою зберігання, зазначеною страховою компанією або суб'єктом інвестиційної діяльності), який не є фінансовою установою юрисдикції, що бере участь.

Активна ENF означає будь-яку ENF, яка відповідає будь-якому з наступних критеріїв:

 1. менше 50 % валового доходу ENF за попередній календарний рік становлять пасивні доходи і менше 50 % активів, що утримуються ENF протягом попереднього календарного року, є активами, які виробляють або утримуються для отримання пасивного доходу;
 2. Акції ENF регулярно торгуються на регульованому ринку або ENF є пов'язаною особою суб'єкта господарювання, акції якого регулярно торгуються на регульованому ринку;
 3. ENF - урядова організація, міжнародна організація, центральний банк або суб'єкт господарювання, що повністю належить одному або декільком з цих суб'єктів;
 4. вся діяльність ENF полягає, по суті, в холдингу (повністю або частково) акцій, що підписалися, випущених однією або кількома дочірніми компаніями, операції або діяльність яких відрізняються від діяльності фінансової установи або у фінансуванні та наданні послуг цим дочірнім компаніям. Однак суб'єкт господарювання не має статусу активного суб'єкта господарювання, якщо він діє (або представляє себе) як інвестиційний фонд, наприклад, фонд прямих інвестицій, венчурний фонд, фонд придбання боргу компанії або будь-яке інше інвестиційне підприємство, метою якого є придбання або фінансування компаній та утримання капіталу в цих компаніях, представлення капітальних активів для інвестиційних цілей;
 5. ENF ще не здійснює комерційної діяльності і ніколи раніше не здійснювала, але інвестує капітал в активи з наміром здійснювати комерційну діяльність, відмінну від діяльності фінансової установи, за умови, що ENF не має права на цей виняток після дати, коли минуло 24 місяці з початкової дати створення ENF;
 6. ENF не була фінансовою установою протягом останніх 5 років і знаходиться в процесі ліквідації своїх активів або реструктуризації, з наміром продовження або відновлення операцій в діяльності, відмінній від діяльності фінансової установи;
 7. діяльність ENF складається в основному з операцій з фінансування та хеджування з або для афілійованих осіб, які не є фінансовими установами, і ENF не надає послуги з фінансування або хеджування будь-якому іншому суб'єкту, який не є асимільованим суб'єктом, за умови, що група, до якої належать ці афілійовані особи, в основному здійснює діяльність, відмінну від діяльності фінансової установи; або
 8. ENF відповідає всім наступним умовам:
 1. заснована і здійснює свою діяльність на території Румунії або в іншій юрисдикції проживання виключно в релігійних, благодійних, наукових, художніх, культурних, спортивних або освітніх цілях; або заснована і здійснює свою діяльність в Румунії або в іншій юрисдикції проживання і є професійною організацією, бізнес-асоціацією, торгово-промисловою палатою, організацією праці в галузі сільського господарства або садівництва, громадським об'єднанням або організацією, яка діє виключно для сприяння соціальному благополуччю;
 2. звільняється від податку на прибуток в Румунії або в іншій юрисдикції резидентства;
 3. він не має акціонерів або членів, які мають майнові права або пільги, пов'язані з його активами або доходами;
 4. національне законодавство, що застосовується до ENF або іншої юрисдикції проживання ENF або установчих документів ENF, не дозволяє розподіляти або використовувати будь-які доходи або активи ENF на користь приватної особи або не благодійної організації інакше, ніж з метою здійснення благодійної діяльності ENF або як виплата розумної компенсації за надані послуги або як платіж, що представляє справедливу ринкову вартість майна яку купила ENF; І
 5. національне законодавство, що застосовується до enf або іншої юрисдикції резидентства ENF, або документи, що встановлюють enf, вимагають, щоб на момент ліквідації або розпуску ENF всі його активи були розподілені державній установі або іншій некомерційній організації або підпадали під уряд Румунії або іншу юрисдикцію проживання ENF або будь-якого його політичного підрозділу.

Юрисдикція звітності означає:

 1. будь-яка інша держава-член Європейського Союзу;
 2. будь-яка юрисдикція, крім держав-членів Європейського Союзу, як визначено в пункті 1 розділу 1 листа а) Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією за фінансовими рахунками, підписаної в Берліні 29 жовтня 2014 року, ратифікованої Законом No. 70/2016, з яким Румунія або Європейський Союз, залежно від обставин, має чинну угоду, згідно з якою існує обов'язок цієї юрисдикції надавати інформацію, передбачену пунктом 2 розділу 2 угоди, ратифікованої Законом No. 70/2016.

Ідентифікаційний податковий номер – ідентифікаційний податковий номер або його функціональний еквівалент, якщо відсутній ідентифікаційний номер платника податків. Податковий ідентифікаційний номер - це унікальна комбінація букв або цифр, присвоєна юрисдикцією фізичній або юридичній особі і яка використовується для ідентифікації фізичної або юридичної особи з метою забезпечення дотримання податкового законодавства цієї юрисдикції.

Підзвітна особа означає особу, яка є резидентом юрисдикції, яка є суб'єктом звітності, але яка не є:

 1. компанія, капітал якої регулярно торгується на одному або декількох регульованих ринках;
 2. будь-яка компанія, яка є юридичною особою, пов'язаною з компанією, зазначеною в пункті (а);
 3. суб'єкт державної влади;
 4. міжнародна організація;
 5. центральний банк; або
 6. фінансовою установою.

Власник рахунку: означає особу, включену до списку або ідентифіковану як власника фінансового рахунку компанією Banca Transilvania. Особа, крім фінансової установи, яка має фінансовий рахунок на користь або на ім'я іншої особи, яка виступає агентом, зберігачем, довіреною особою, підписантом, інвестиційним радником або посередником, не може розглядатися як власник рахунку. У цих випадках власником рахунку вважається інша особа.

Для отримання додаткової інформації про застосовні вимоги до податкової звітності та належної перевірки, будь ласка, зверніться до відповідних положень Закону No. 207/2015 про Фіскальний процесуальний кодекс, зі змінами, внесеними постановою Уряду про надзвичайний стан No 102 від 29.06.2022р.

¹ До дати публікації цього повідомлення кількість держав, що беруть участь у механізмі звітності, викладеному вище, має становити 117. Ви можете ознайомитися з оновленим списком, перейшовши за наступним посиланням: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crs-mcaa-signatories.pdf

Щоб відповідати вимогам FATCA, Banca Transilvania SA зареєструвалася в Службі внутрішніх доходів як установа-учасник, зі статусом зареєстрованого визнаного сумісного FFI - лідера розширеної афілійованої групи.

Що означає FATCA?

FATCA = Закон про податкові вимоги до іноземних рахунків / Закон про відповідність іноземних рахунків

FATCA - це законодавча вимога - документ про дотримання податкового законодавства - спрямована на збір даних податковими органами США на рахунках, що належать резидентам США за межами Сполучених Штатів.

Чи є «Банка Трансільванія» учасником FATCA?

Після набрання чинності міжурядовою угодою про співпрацю, укладеною між податковими органами Румунії та США, з метою приведення у відповідність до вимог FATCA, Banca Transilvania SA зареєструвалася в Службі внутрішніх доходів як установа-учасник, зі статусом зареєстрованого визнаного сумісного FFI - керівника розширеної афілійованої групи.

Ідентифікаційний номер (Глобальний ідентифікаційний номер посередника - GIIN) Трансільванського банку - 4ID1WZ.00000.LE.642.

Крім того, суб'єкти, що входять до фінансової групи BT, на які впливають вимоги FATCA, зареєструвалися на веб-сайті Служби внутрішніх доходів як суб'єкти-учасники, що мають такі ідентифікаційні номери (GIIN):

Цінні папери BT: 4ID1WZ.00001.ME.642

Управління активами BT: 4ID1WZ.00002.ME.642 Філія BT Італія: 4ID1WZ.00000.BR.380

Примітка: На філію BT Italia поширюються вимоги італійського законодавства, після чого відповідні звіти будуть передані BT Italia італійським податковим органам.

Яка мета фатки?

FATCA має на меті:

 • запобігання та боротьба з ухиленням від сплати податків, спричиненим транскордонною діяльністю резидентів США
 • збільшити надходження до бюджету шляхом визначення всіх видів доходів, отриманих за межами територій США платниками податків до бюджету США

Чи є положення fatca обов'язковими для фінансових установ Румунії?

Румунія, як і більшість європейських країн, уклала Міжурядову угоду («IGA») з тим, що FATCA застосовується відповідно до законодавства нашої країни (Закон No 233/08.10.2015).

У зв'язку з цим усі фінансові установи Румунії зобов'язані ідентифікувати платників податків до бюджету США та повідомляти свої ідентифікаційні та фінансові дані румунським податковим органам з метою обміну взаємним обміном інформацією між румунськими та американськими податковими органами.

Незалежно від того, заповнюються клієнтами передбачені законодавством форми чи ні, положення законодавства зобов'язують фінансові установи повідомляти про свої дані.

Чи є Banca Transilvania суворішою за інші банки Румунії у застосуванні FATCA?

Не.

Після набрання чинності міжурядовою угодою про співпрацю, укладеною між податковими органами Румунії та США, з метою приведення у відповідність до вимог FATCA, Banca Transilvania SA зареєструвалася в Службі внутрішніх доходів як установа-учасниця.

Таким чином, Banca Trasilvania відповідає положенням Закону nr. 233/08.10.2015, застосовується до всіх фінансових установ та інших фінансових посередників на території Румунії.

Якби Banca Transilvania не дотримувалася положень FATCA, всі її надходження та її клієнтів, що мають як вихідні операції, здійснені/ініційовані зі США, такі як дивіденди та відсотки, що виплачуються корпораціями США, обкладалися б податком на репатріацію у розмірі 30%.

Як класифікуються клієнти банку за датою початку ділових відносин?

Дата початку застосування положень fatca - 01.07.2014.

Фізичні та юридичні особи, з якими банк вступив у ділові відносини

 • до цієї дати = вже існуючі клієнти
 • після цієї дати = знову зареєстровані клієнти

Які є індекси американського ENTITY (юридичних осіб)?

Для вже існуючих (некумулятивних) клієнтів:

 • Країна реєстрації в США;
 • адреса зареєстрованого в США офісу (країни);
 • адреса листування (країна) США;
 • податкове резидентство США (країна);
 • будь-який з бенефіціарних власників суб'єкта господарювання, який має будь-який з індексів:
 1. громадянство США;
 2. країна народження США;
 3. Домашня адреса/місце проживання/кореспонденція в США;
 4. посвідчення особи, видане органом влади США;
 5. податкове резидентство в США.

Для новоприбулих (некумулятивних) клієнтів:

 • Країна реєстрації в США;
 • адреса зареєстрованого офісу в США;
 • будь-який з бенефіціарних власників суб'єкта господарювання, який має будь-який з індексів:
 1. громадянство США;
 2. країна народження США;
 3. посвідчення особи, видане органом влади США;
 4. податкове резидентство в США.

Які показники особи (фізичних осіб) США?

Для вже існуючих (некумулятивних) клієнтів:

 • країна народження США;
 • громадянство США;
 • податкове резидентство США;
 • країна адреси проживання/листування в США;
 • країна, що видає посвідчення особи США;
 • стаціонарний/мобільний телефон, розташований у США;
 • постійні інструкції щодо переказу коштів на рахунок, розташований в США;
 • надати повноваження особі облікового запису, яка має свою адресу (місце проживання, місце проживання / або кореспонденцію) в США.

Для новоприбулих (некумулятивних) клієнтів:

 • громадянство США;
 • країна народження США;
 • податкове резидентство США;
 • країна, яка видала ваш ідентифікатор США.

Наявність однієї з цих підказок не означає, що фізична/юридична особа є фізичною/юридичною особою в США, а лише те, що потрібен більш ретельний аналіз.

До яких країн входять США з точки зору FATCA?

 • США
 • Малі віддалені острови США
 • Гуам
 • Північні Маріанські острови
 • Пуерто-Рико
 • Американські Віргінські острови
 • Американське Самоа

Який ідентифікаційний номер платника податків («ІПН/ДСНС»)?

Ідентифікаційний номер платника податків (TIN) – це ідентифікаційний податковий номер, присвоєний особі, яка використовується Податковою службою США (Податковим органом США) при адмініструванні податкового законодавства. Він видається Управлінням соціального забезпечення (номер соціального страхування SSN) або IRS.

Що означає ідентифікаційний номер роботодавця EIN?

Ідентифікаційний номер роботодавця (EIN) – це ідентифікаційний податковий номер платника податків

фізичних осіб або іншої особи (незалежно від того, чи є вона роботодавцем чи ні). Терміни «Ідентифікаційний номер роботодавця» та «Ідентифікаційний номер» відносяться до одного і того ж номера.

Які форми потрібно буде заповнити?

Banca Transilvania надає в територіальних підрозділах на сайті банку або за телефонним запитом до Call-центру форми, необхідні для заповнення відповідно до положень fatca (W-9, W-8BEN, W-8BEN-E). Їх також можна знайти на сайті IRS.

Що означає форма W-9?

Форма W-9 являє собою Запит на отримання ідентифікаційного номера платника податків з метою запиту податкового ідентифікаційного номера (ІПН) платника податків. Він використовується виключно особами США, фізичними або юридичними особами.

Що означає форма W-8BEN?

Форма W-8BEN спрямована на виявлення неамериканських бенефіціарних власників рахунків і транзакцій і використовується виключно фізичними особами. Юридичні особи повинні використовувати форму W-8BEN-E.

Що означає форма W-8BEN-E?

Форма W-8BEN-E використовується для ідентифікації юридичних осіб за межами США або іноземних фінансових установ (FFI), які є бенефіціарними власниками рахунків або транзакцій. Він використовується виключно юридичними особами або іноземними фінансовими установами, в той час як фізичні особи повинні використовувати форму W-8BEN.

Що таке дохід FDAP (фіксований або визначений річний або періодичний дохід)? 

Дохід FDAP для цілей FATCA є фіксованим або визначеним доходом щорічно або періодично, за винятком прибутку від продажу нерухомості або особистого майна (включаючи ринкову знижку та виграш опціонів, але не включаючи знижку на початковий випуск). До цієї категорії відносяться, наприклад, дивіденди, відсотки, пенсії та ануїтети, аліменти, компенсація за особисті послуги, орендна плата, крім прибутку від продажу нерухомості, авторського права та ін.

FDAP джерела США представляє будь-який дохід з американського джерела, який підпадає під визначення доходу FDAP.

Що означає нефінансовий іноземний суб'єкт ("NFFE")?

NFFE означає юридичну особу за межами США, яка не є фінансовою установою. NFFE діляться на дві категорії:

 • Активи НФФЕ = суб'єкти, що здійснюють активні або господарські операції (виробничі, галузеві, нефінансові послуги тощо), де пасивним є менше 50% валового доходу в попередньому календарному році. Це не статус FATCA.
 • Пасивними НФФЕ є ті суб'єкти, які мають пасивний дохід понад 50% валового доходу (наприклад, дивіденди, відсотки, орендна плата, роялті, ануїтети). Це показник статусу FATCA. Однак суб'єктами, які мають в якості свого бенефіціарного власника (контролюючих осіб) громадянина або резидента США, є суб'єкти, які мають статус FATCA.

Що означає «Знехтувана сутність»?

У випадку з окремими підприємствами та уповноваженими ними особами до його бізнесу також буде віднесена класифікація FATCA, присвоєна особі, яка володіє бізнесом.

Чи є я клієнтом юридичної особи-резидента і чи був мені повідомлений про те, що я повинен заповнити форми FATCA?

Така ситуація може виникнути, коли хоча б один з бенефіціарних власників / законних представників вашої компанії представить індекс FATCA.

Я є індивідуальним клієнтом до 30.06.2014 і мені повідомили, що я представляю індекс FATCA. Я хочу, за довіреністю, додати уповноважену фізичну особу. Які формальності я повинен виконати?

Якщо довіреність передбачає повні права для уповноваженої особи, то йому необхідно буде заповнити форму W9: Додаток No Код 28 а). В іншому випадку потрібно заповнити цю форму.

Я є клієнтом-резидентом, з рахунком, відкритим в Banca Transilvania до 30.06.2014. Ми авторизували на рахунок іноземного громадянина з подвійним громадянством – румунського та американського. Які формальності я повинен виконати?

Формальності, необхідні для виконання, такі:

 • Заповнення декларації про громадянство / додаткове податкове резидентство (якщо у вас подвійне громадянство / податкове резидентство)
 • Заповнення форми W8-BEN : Додаток No Код 28 c)

Як я можу дізнатися більше деталей?

Додаткову інформацію можна отримати, зайшовши на такі сайти: 

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

Також повідомляємо, що з 21.06.2010 року набрав чинності Постанова Уряду від 50.09.06.2010 про кредитні договори для споживачів, нормативний акт, який транспонує в румунське законодавство положення Європейської Директиви No. 2008/48/ЄС.

Ми запрошуємо вас ознайомитися з оновленою формою документів, перерахованих вище, а також кредитними договорами, пов'язаними з кредитною лінією, наданою на поточному індивідуальному рахунку (овердрафті) та кредитними картками для фізичних осіб, за допомогою наведених нижче посилань або в будь-якому підрозділі Banca Transilvania. Ми скористаюсь можливістю повідомити Вам, що копія вищезазначених договорів буде отримана - безкоштовно - в будь-якому місці Banca Transilvania.

Для отримання додаткової інформації ми чекаємо вас у будь-якому підрозділі Banca Transilvania або ми у вашому розпорядженні на адресу електронної пошти contact@bancatransilvania.ro.

З 27 січня 2018 року набирає чинності Закон 258/2017 , який стосується 3 аспектів: порівнянність зборів, мобільність рахунків та доступ до банківських послуг для фінансово вразливих верств населення.

1. У Banca Transilvania він буде застосовуватися наступним чином: для індивідуальних клієнтів, з чітким розмежуванням між:

 • Фінансово вразливі особи - визначаються як ті, чий щомісячний дохід не перевищує еквівалент 60% середнього валового доходу в економіці, прогнозованого в останньому осінньому макроекономічному прогнозі, або чий дохід не перевищує цей поріг протягом 6 місяців поспіль. Це означає, що валовий дохід становить 69350 леїв на місяць.
 • Решта індивідуальних клієнтів .

2. Вставляється нова термінологія:

 • Поточний рахунок називається «платіжним рахунком»;
 • Послуги, доступні через платіжний рахунок, поділяються на:
  • Основні послуги: (а) відкриття, управління та закриття платіжного рахунку; (b) внесення коштів; в) зняття готівки; г) платежі.
  • інші послуги.

3. Правила чіткого введення платіжного рахунку в експлуатацію основних послуг , що застосовуються до фінансово вразливих осіб.

4. Компетентний орган, уповноважений забезпечити застосування та дотримання закону: АНПК.

5. Поточний порядок мобільності рахунків: додаткові операції/дії/документи, які будуть використовуватися, завершуватися та передаватися між сторонами.

 • Послуга перемикання або перемикання - це передача з одного банку в інший на вимогу окремого клієнта або інформації, що стосується всіх або деяких постійних доручень про оплату кредитних переказів, регулярних прямих дебетів і надходжень шляхом регулярних кредитних переказів, виконаних на платіжному рахунку, або будь-якого позитивного залишку платіжного рахунку з одного платіжного рахунку на інший, або обох, із закриттям або без закриття старого платіжного рахунку. Якщо клієнт звертається за такою послугою, він повинен заповнити спеціальний запит до банку, в який він бажає перевести свій рахунок, а після цього банк-одержувач зв'яжеться з банком, де спочатку був відкритий рахунок, і запросить повідомлення конкретної інформації з метою обробки запиту.
Дозвіл на зміну платіжного рахунку
z PDF
Документ відомостей про плату
z PDF
Анулювання авторизації на зміну платіжного рахунку
z PDF
Комутація або комутація послуги
z PDF
Деякі питання та відповіді щодо застосовності Закону 258/2017
z PDF
Умови доступу та використання платіжного рахунку в LEI з основними послугами, для фінансово вразливих осіб
z PDF
Перелік підтверджуючих документів для віднесення до категорії "фінансово вразливий клієнт".
z PDF

Починаючи з 31 жовтня 2016 року, Banca Transilvania запровадила правила SEPA, що стосуються валютних платежів.

SEPA= Єдина зона платежів у євро (Zona Unică de Plăţi în Euro)

Контексті:

 • починаючи з 18 липня 2016 року, Banca Transilvania отримує квитанції в євро через систему SEPA;
 • починаючи з 31 жовтня 2016 року, Banca Transilvania передає через EUROSENT всі платежі SEPA в євро та STEP2 всі платежі SEPA в євро.

1. Що таке SEPA-платіж?

Платіж SEPA - це той платіж, який:

 • знаходиться в євро;
 • замовляється в «нормальному» режимі (тобто без терміновості);
 • має в якості банку-бенефіціара банк з однієї з 32 країн регіону SEPA (список країн детально описаний в кінці цього FAQ).

Будь-який платіж, що задовольняє цим умовам, буде здійснюватися через спеціальну систему, не проходячи через заочні банки.

2. Чи існує мінімальне/максимальне обмеження сум, сплачених через SEPA?

Не.

3. Чи можна буде ще здійснювати термінові платежі, в євро, в країнах SEPA, в режимі введення в експлуатацію SHA?

Так, однак , вони не будуть класифіковані як платежі SEPA і будуть розраховуватися через іншу систему, ніж платежі, що підпадають під дію правил SEPA.

4. Які основні віхи платежу BT SEPA?

 • Валютна дата T+1, тобто гроші надходять на рахунок бенефіціара на наступний робочий день. Якщо клієнту потрібні гроші, щоб дійти до нього в той же день, він терміново здійснить валютний платіж, як і зараз, який буде проходити через систему швидких розрахунків, з банками-кореспондентами.
 • Оскільки в розрахунках SEPA більше немає банків-кореспонденцій, комісія банку-кореспондента більше не буде утримана за ці платежі.
 • Це впорядковано з SHA, тому що законодавство не може бути інакше;
 • Клірингова система Трансфонд в євро використовується: EUROSENT;

5. Чи є відмінності від ринку?

Ні, тому що законодавство однакове.

6. Що відбувається з валютними платежами, замовленими клієнтами через БТ 24 або БТ Ультра?

Ті платежі, які кваліфікуються як SEPA, будуть автоматично врегульовані через систему EUROSENT і STEP2.

Існує юридичне обмеження типу файлу, який буде використовуватися клієнтами, які імпортують файли, але це окремі випадки, у нас мало клієнтів, і з усіма зв'яжуться окремо.

7. Які регульовані характеристики платежів SEPA?

 • Обробка платежів здійснюється автоматично, без ручного втручання
 • обов'язкові елементи ідентифікації: коди IBAN для рахунків клієнтів та BIC-коди для ідентифікації надавачів платіжних послуг
 • Валюта платежу - євро
 • бенефіціар знаходиться в одній з 32 країн в районі SEPA
 • рахунок платника може бути відкритий в євро або в іншій валюті, коли банк платника пропонує послуги автоматичної конвертації валют
 • сума платежу повинна бути повністю зарахована на рахунок одержувача
 • немає обмежень у розмірі платежу
 • максимальний розрахунковий термін - один робочий день
 • стандартом для платіжних повідомлень є стандарт кредитного переказу UNIFI ISO 20022 (XML)

8. Яка законодавча база регулює ці платежі?

 • Закон nr. 209/08.11.2019 про платіжні послуги та про внесення змін до деяких нормативних актів
 • Регламент (ЄС) No .../... Указ президента ANRE No 260/2012, що встановлює технічні та комерційні вимоги, що застосовуються до операцій з переказу кредитів та прямого дебетування в євро, а також інші внутрішні правила, що діють

9. Які країни в зоні SEPA:

Держави-члени Європейського Союзу:

 • Країни єврозони: Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Словенія
 • Країни, що не входять до єврозони: Болгарія, Чехія, Данія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Швеція
 • Держави-члени Європейського економічного простору (ЄЕП): Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія
 • Країни, що не є членами Європейського економічного простору: Швейцарія, Монако та Великобританія

Сепа буде поширена на наступні території, що розглядаються як частина Європейського Союзу (ст. 299 Римського договору): Мартініка, Гваделупе, Гвіана Франческа, Реюньон, Гібралтар, Азорські острови, Мадейра, Канарські острови, Сеута і Мелілья і Аландські острови.

Цей канал повідомлень не призначений для комерційних скарг, які обробляються через окремі виділені канали відповідно до чинних правил.

Співробітники ГФБТ мають доступ до внутрішніх каналів звітності, про які їм було повідомлено, і до яких можна отримати доступ через інтранет.

Адреса електронної пошти myalert@btrl.ro дозволяє особам, які не входять до групи GFBT, передавати інформацію, отриману в професійному контексті, з метою запобігання матеріалізації потенційних подій або розкриття деталей подій, що вже матеріалізувалися, які стосуються ведення бізнесу GFBT та/або управління їхніми суб'єктами або територіальними підрозділами і які є порушенням внутрішніх правил та/або правових норм, у тому числі правових норм, викладених у Додатку 2 Закону 361/2022;

Усі повідомлення обробляються конфіденційно та відповідно до чинних норм.

Особам, які роблять повідомлення, надається захист від ризику репресій, передбачений чинним законодавством.

Будь-яке зловживання системою викриттів може призвести до дисциплінарних санкцій або кримінального переслідування особи, яка повідомляє про порушення, або до кримінального переслідування. Однак добросовісне використання цієї системи не призведе до жодних санкцій, навіть якщо згодом виявиться, що факти є недостовірними або не призведуть до кримінального переслідування. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до Політики GFBT щодо повідомлення про порушення (доступно тут).

Я підтверджую, що прочитав і зрозумів інформацію про канал попередження GFBT та захист персональних даних.

Загальні умови ведення бізнесу

1. Ми додали нові способи надання згоди/договору фізичними особами;

2. Інформування клієнтів про оновлення даних з використанням наявної інформації в публічних базах даних (дані Генерального директорату персональних даних (DGEP)) у разі виявлення Банком розбіжностей між наявними даними та даними, отриманими від DGEP;

3. Ми додали конкретні згадки, щоб інформувати клієнтів про ризики спроб шахрайства (наприклад, логіни, паролі, коди, отримані через SMS, у тому числі у разі отримання фішингових повідомлень);

4. врегулювання способу, у який Банк повідомляє клієнтів, що мають кредитний залишок, про розірвання ділових відносин з ініціативи Банку. Зокрема, Банк повідомляє клієнта рекомендованим листом з повідомленням про вручення.


Корисні документи ПФ карток

Текти

Кредит