Цю сторінку було автоматично перекладено з румунської українською.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT Pay

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити NeoBT

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT24

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Завантажити BT24

Відскануйте код за допомогою мобільного телефону, залежно від вашої телефонної системи.

Довідково - інформаційний центр
 • Довгий час очікування!

  Наразі ми маємо дуже велику кількість дзвінків до нашого кол-центру. Якщо у вас термінова проблема, зателефонуйте зараз, інакше ми зачекаємо на вас пізніше. Для швидких відповідей спробуйте Ask BT або BT Visual Help.

 • 0264 308 308 028 або *8028 Номер доступний з будь-якої національної мережі.
  0264 303 003 Гаряча лінія для всіх румунів, які перебувають за межами країни, включаючи допомогу англійською мовою.

  Пошук за допомогою штучного інтелекту

  ШІ-пошук на Ask BT відповість на всі ваші банківські запитання.

  Візуальна довідка BT

  Щоб швидко переглянути дані свого рахунку, зателефонуйте за номером 0264 308 000 та отримайте SMS з посиланням для доступу.

  • Назад
  • | Дім
  • Правила та умови послуги SMS Оповіщення - BT24

  Правила та умови послуги SMS Оповіщення - BT24

  1. Призначення

  SMS Alert – це послуга, яку пропонує Банк, за допомогою якої його клієнти, які мають кредитну/дебетову картку, будуть в режимі реального часу інформовані про операції, здійснені за допомогою картки, підписаної на цю послугу, а також повідомлення про зарахування рахунку, до якого додається картка для фізичних осіб. Після підписки Банк розсилатиме SMS на наступні карткові операції: а) Карткові платіжні операції за POS, як по країні, так і відчужені; б) карткові платіжні операції в мережі Інтернет, як в країні, так і за кордоном; в) операції з виведення готівки з банкомату, як в країні, так і за кордоном; г) оплата рахунків в банкоматах; г) операції авторизації голосу (імпринтера), що здійснюються з Колл-центру; д) Блокування / розблокування картки, здійсненої з Колл-центру;г) Операції з кредитування рахунку, до якого додається картка, для фізичних осіб.

  2. Збори та комісії:

  Банк стягуватиме з Бенефіціара за користування цією послугою: а) щомісячну підписку 5 ЛЄ/картка на картки з рахунком у LEI; б) щомісячна підписка 1 ЄВРО / картка на картки з рахунком в євро; в) щомісячна підписка в розмірі $ 1,5 / картка для карток з рахунком в доларах США. Вартість підписки буде стягуватися шляхом списання коштів з карткового рахунку Бенефіціара щомісяця на дату річниці укладення договору.

  Клієнт сплачуватиме Банку щомісячну підписку незалежно від того, використовував він картку для здійснення операцій у відповідному місяці чи ні. Підписка також нараховується в місяці, в якому закінчується договір, незалежно від кількості днів, протягом яких діяла послуга протягом цього місяця.

  3. Відповідальність сторін

  3.1. За цим договором Бенефіціар зобов'язує Banca Transilvania відправляти SMS за здійснені операції без необхідності додаткових інструкцій;

  3.2. Бенефіціар зобов'язаний письмово повідомити Банк про будь-які зміни, що відбулися в його ідентифікаційних даних та інших даних, наданих цим договором, як тільки відповідні зміни відбулися;

  3.3. Бенефіціар бере на себе відповідальність за правильність наданих Банку ідентифікаційних даних (ім'я та прізвище бенефіціара, код IBAN, номер картки, номер мобільного телефону, на який буде відправлено SMS) та за наявність достатніх коштів на рахунку для збереження місячної підписки;

  3.4. Якщо операція, яка є об'єктом цього договору, не може бути виконана з вини Бенефіціара (неправильні ідентифікаційні дані Бенефіціара тощо), пільговик і надалі заборгував щомісячну підписку на передачу SMS;

  3.5. Банк не несе ніякої відповідальності за помилки передачі, які можуть виникнути, якщо вони не належать виключно банку;

  3.6. Банк не несе ніякої відповідальності за правильність даних, введених Бенефіціаром при здійсненні оплати рахунків-фактур в банкоматі;

  3.7. Банк несе відповідальність, в частині передачі інформації, тільки за грубу недбалість або завідомо неналежну поведінку щодо прийому, передачі або здійснення операцій.

  4. Ідентифікаційні дані контролюючого органу

  Наглядовим органом Банку є Національний банк Румунії зі штаб-квартирою в Бухаресті, Strada Lipscani nr. 25, сектор 3, код 030031.

  5. Зміни в сервісі SMS-оповіщення:

  5.1. У разі внесення Банком змін до пунктів та/або комісій та комісій до цього договору під час його розробки, вони повідомляються Бенефіціару за 30 днів до набрання ним чинності. Бенефіціар має право в односторонньому порядку розірвати договір безкоштовно до запропонованої дати набрання змінами чинності.

  5.2. Неотримання банком відповіді від Бенефіціара до дати, запропонованої для набрання чинності змінами договору, вважатиметься мовчазним прийняттям останнім нових договірних умов.

  5.3. Строк 30 днів не застосовуватиметься до договірних змін, що накладаються застосуванням нових правових положень, такі зміни застосовуються в залежності від дати набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами.

  5.4. У разі отримання від Бенефіціара відповіді з прийняттям зміни договірних положень між сторонами укладається додатковий акт.

  6. Тривалість

  Дана послуга надається терміном на один рік, починаючи з дати активації послуги клієнтом через канал зв'язку БТ 24, з автоматичним продовженням на випадок, якщо жодна зі сторін не розірве цей договір.

  Надання послуги автоматично продовжується з переоформленням картки, підписаної на цю послугу.

  7. Припинення

  7.1. Надання послуги припиняється де-юре на дату закриття картки та/або карткового рахунку з причин, передбачених законом, Загальними умовами ведення бізнесу Banca Transilvania S.A. або в будь-який час, за згодою сторін.

  7.2. Бенефіціар може в односторонньому порядку розірвати договір в будь-який час після активації послуги і без застосування штрафного збору або будь-якого іншого збору. Бенефіціар може в односторонньому порядку розірвати договір тільки при попередньому виконанні зобов'язання сплатити в повному обсязі підписку за поточний місяць.

  7.3. Банк може в односторонньому порядку розірвати договір за умови письмового повідомлення Бенефіціара, за 30 днів до дати запиту про розірвання договору.

  7.5. Банк залишає за собою право розірвати договір у разі накопичення Бенефіціаром заборгованості з абонплати за період, що перевищує 60 календарних днів.

  7.6. Пільговик може звернутися з клопотанням про розірвання договору, якщо банк не починає надавати послуги (без поважної причини) або не відновлює надання призупинених послуг, у встановлений строк відновлення послуг.

  7.7. Запит про розірвання договору (повідомлення) з причин, зазначених у статтях 7.4 і 7.5, повідомляється договірній стороні не пізніше ніж за 30 днів до запитуваної дати розірвання договору. Якщо протягом 30 днів з дня повідомлення нотифікована сторона не формулює заперечень проти причини розірвання, зазначеної в повідомленні, з тим, щоб сторони ініціювали мирову угоду і відновлення договору, вона вважається прийнятою і здійснюється відповідним чином.

  7.8. Банк залишає за собою право розірвати договір протягом 30 днів з дня виникнення обставин, які не могли бути передбачені на дату укладення договору і які призводять до зміни договірних положень в такій мірі, що виконання договору суперечило б суспільним інтересам, а також в будь-який час, коли виявить, що клієнт не дотримується положень цього договору.

  7.9. У всіх випадках, передбачених вище, банк має право вимагати відповідну оплату за частину договору, виконаного до дати одностороннього розірвання договору / його розірвання.

  8. Комунікації

  Всі повідомлення та кореспонденція між сторонами здійснюються засобами, передбаченими Загальними умовами ведення бізнесу.

  9. Конфлікти та вирішення спорів

  9.1. Цей договір регулюється румунським законодавством, будучи узгодженим і завершується де-юре з чинними правовими нормами щодо банківської діяльності, правилами, що стосуються мандата, будь-якою правовою нормою, що регулює фінансово-валютну дисципліну, а також із законодавством щодо запобігання та санкціонування відмивання грошей.

  9.2. Будь-який спір між сторонами буде врегульований мирним шляхом, а якщо це неможливо, компетентним судом у справі в населеному пункті, де був укладений договір.

  10. Конфіденційність

  Банк вживатиме всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності доступу до інформації та її передачі через цей сервіс. Банк не несе відповідальності за дотримання конфіденційності, якщо не встановлено, що його відсутність пов'язана з його недбалістю. Кожна Сторона розглядає конфіденційну інформацію як суворо конфіденційну і використовує, відтворює або ретранслює конфіденційну інформацію виключно з метою досягнення об'єкта цієї Угоди.